Skip to main content

Els 3 porquets es muden a City of Wood

''De fusta, formigó o rajola. Ja no és necessari bufar ni témer al llop o al consum energètic, les dades demostren quin habitatge és el guanayador"

Einfach Bauen 1

Principis bàsics dels habitatges

El projecte d’investigació estableix els principis que han de complir els habitatges, essent important la simplicitat en la construcció i el funcionament

Reduir al mínim les capes dels elements constructius.

01

Utilitzar elements massius per aprofitar la inèrcia tèrmica

02

Obertura de finestres (sense protecció solar ni sistemes de ventilació mecànica)

03

Superfícies duradores i que resistisquen bé el pas del temps

04

Disminució de la complexitat, que aconsegueix la disminució de costos

05

Emprar unions simples i mètodes artesanals que facilitin el desmuntatge

06

Separar estrictament construcció i sistemes tècnics

07

Aprofitar les avantatges de la prefabricació

08

Imatge: Exemple de procés de construcció insdustrialitzada de 3Pol Habitat. Autor: Àngel Camarena

A cada edifici hi ha 6 habitatges d'1 a 2 dormitoris i es van construir amb murs de fusta,rajola i formigó. Durant dos anys es van fer mesuraments continus tenint en compte el material, la geometria i mida dels espais i les finestres, orientacions i proporcions. Sempre amb un ull posat en l'arquitectura vernàcula.

Una capa i un material

Com de confortables són?

1. Consum energètic i confort interior

Perquè és el primer en què ens fixem, és el primer punt a tenir en compte:

  • La gran inèrcia tèrmica dels murs de formigó (recordem, 50 cm de gruix) augmentava el confort interior mantenint una temperatura més constant. En canvi, l’ombra dels arbres sobre la façana est i la profunditat de les finestres disminuïen la il·luminació natural.
  • La casa de fusta té una il·luminació interior òptima, però és necessària la protecció solar a la façana oest per evitar el sobrecalentament a l’estiu.
  • La de rajola és la que té el millor control de la humitat ambiental, especialment en habitatges buits.

Pel que fa al consum energètic, les dades parlen per si soles, les tens en les dues gràfiques de sota del autor: Alberto Montiel, amb dades extretes Einfach bauen 1. La de fusta va tenir un consum, durant un període de monitorització d’un any, de fins a un 40% menor que la de rajola

2. Transferència d'humitat

En els tres edificis hi va haver un comportament decreixent de la humitat, és a dir, les parets van experimentar un assecat progressiu. La humitat va disminuir, en els tres materials, fins a uns llindars òptims després de finalitzar la construcció.

Per exemple, la humitat de la fusta durant el període d’estudi va estar entre el 5% i el 13%, un valor adequat. Segons la normativa de construcció alemanya, hi ha risc de formació de fongs només quan la humitat de la fusta supera el 20%.

S’asseca la humitat inicial de la construcció a les parets durant el període d’observació? Doncs sí, el desenvolupament de la humitat a les parets exteriors dels tres edificis no és motiu de preocupació. Les parets s’estan assecant i la humitat de la fusta es troba per sota del límit crític.

3. Balanç de CO2

El balanç de CO2, tenint en compte d’una banda només la fase de construcció (V1) i d’altra banda afegint una vida útil de 100 anys i posterior demolició (V2), està clar. L’edifici de formigó acabaria emetent 7 vegades més que el de fusta. Així que, apostant per un menor impacte, la fusta és el clar guanyador.

Autor: Alberto Montiel

4. L'opinió dels primers residents

¿Els residents es van sentir còmodes i coincideix la seva sensació amb els valors mesurats? Quines mesures van prendre per influir en la temperatura interior? Com afecta el disseny a la seva satisfacció? Triarien tornar a mudar-se a aquestes vivendes? Això es va preguntar i això van manifestar, recollit en una gràfica del autor: Alberto Montiel amb les dades extretes de ‘Einfach bauen 1’

Article:
maderayconstruccion.com

Dades del projecte

Proyecto: tres edificios experimentales en Bad Aibling
Promotor: Universidad Técnica de Múnich, Cátedra de diseño y construcción + Constructora B&O-Gruppe Stuttgart
Arquitectura: Florian Nagler Architekten, Múnich
Estructuras: Merz Kley partner, Dornbirn
Seguimiento: Centro de investigación Einfach Bauen, TU Múnich

Energía: Transsolar Klima- Engineering, Múnich
Física de la edificación: Horstmann + Berger, Altensteig
Antiincendios: PHI plan, Múnich

Coste total: 5 Mill. Euros (sin terreno)
Coste medio por m
2 según material: Ladrillo 1493 Euros; Madera: 1730 Euros; Hormigón: 2039 Euros

Fase de planeamiento: 10/2016–10/2018
Fase de construcción 10/2018–09/2020
Superficie construida total: 1944 m
(23 viviendas)

Article:
maderayconstruccion.com
Autors:
AlbertoMontiel / AuroraOrtiz
Referències

Coneixes el PLA IRTA ?

Generalitat Valenciana

Ayudas otorgadas

No te pierdas el resto de proyectos

Proyectos 3Pol Habitat